21.02.2021 - 03.10.2021

Velkommen til Ti på Topp Senja kommune 2021

Bli med!

5681

Registrerte turer

466

Registrerte deltakere

12

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 12. Aglapen LETT (Lenvik) 201
2 13. Gongrabben - LETT (Lenvik) 68
3 14. Vardan (LETT) (Lenvik) 155
4 15. Steinfjellet MODERAT (Lenvik) 221
5 16. Nattmålstinden MODERAT (Lenvik) 76

Ti på Topp er tilrettelagt i samråd med smittevernmyndighetene i Senja kommune. Dette innebærer blant annet at turkassene med besøksbøker og skrivesaker er erstattet med et skilt, med turmålskoden godt synlig. 

Hold minst 1 meter avstand til andre turgåere, de som tilhører samme husstand kan gå samlet.

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
12. Aglapen LETT (Lenvik) 201
13. Gongrabben - LETT (Lenvik) 240 m 68
14. Vardan (LETT) (Lenvik) 349 m 155
15. Steinfjellet MODERAT (Lenvik) 534 m 221
16. Nattmålstinden MODERAT (Lenvik) 550 m 76
17. Kvannaksla (MODERAT) (Lenvik) 59
18. Riven (MODERAT) (Lenvik) 83
19. Keipen KREVENDE (Lenvik) 919 m 17
20. Snøfjellet øst - KREVENDE (Lenvik) 500 m 44
21. Astritinden Krevende(Lenvik) 44
22. Leirpollfjellet LETT(Tranøy) 243 m 178
23. Gamelveten LETT (Tranøy) 455 m 134
24. Rubbestadfjellet LETT (Tranøy) 429 m 316
25. Tønnerten LETT (Tranøy) 235 m 112
26.Utkikkspunkt Ånderdalen LETT (Tranøy) 111 m 212
27. Åkollen MODERAT (Tranøy) 380 m 69
28. Skatvikfjellet MODERAT (TRANØY) 462 m 103
29, Sørtuva MODERAT (TRANØY) 438 m 44
30. Sjursviktinden KREVENDE (Tranøy) 28
31. Første Svanfjell KREVENDE (Tranøy 804 m 58
32. Utsikten LETT (Berg) 110 m 160
33. Hellandsneset LETT (Berg) 12 m 143
34.Dalen LETT (Berg) 35 m 86
35. Bålhuset ved Hellvasshågen LETT (Berg) 79
36.Myran LETT 104 m 80
37. Kyle KREVENDE (Berg) 473 m 25
38, Kjørakeisen KREVENDE (Berg) 762 m 14
39. Roalden KREVENDE (Berg) 842 m 10
40 Sildevika LETT (Torsken) 126
41. Hamnneset LETT (Torsken) 99
42 Stonga Lett (Torsken) 13 m 118
43. Kongsneshaugen MODERAT (Torsken) 393 m 66
44..Heia MODERAT (Torsken) 434 m 44
45.Langdalsryggen MODERAT (Torsken) 540 m 102
46. Tolryggen MODERAT (Torsken) 89
47. Middagstinden KREVENDE (Torsken) 530 m 32
48 Tredje Svanfjell KREVENDE (Torsken) 896 m 42
49. Glæret KREVENDE (Torsken) 33
50. Reålskaret KREVENDE (Torsken) 313 m 31
52. Finnfjordmarka (V) (LENVIK) 145 m 424
53 Fiskevatnet (V) (LENVIK) 150 m 107
54.Nattmålshøgda (V) (LENVIK) 215 m 318
55. Steinlia (V) (LENVIK) 85 m 141
56. Skatvikskaret (V) (Tranøy) 115 m 364
57. Vangsvikfjellet (V) (Tranøy) 270 m 314
58.Bålhuset ved Hellvasshågen (V) (Berg) 106
59. Bergsbotn (V) (Berg) 101
60. Dalen (V) (Berg) 35 m 133
61. Myran (V) (Berg) 106 m 107
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp