14.06.2020 - 04.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Senja kommune 2020

Bli med!

1902

Registrerte turer

351

Registrerte deltakere

5

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 01. Sildevika LETT (Torsken) 89
2 02. Klubban LETT (Torsken) 52
3 03. Hamneset LETT (Torsken) 44
4 04. Stonga LETT (Torsken) 59
5 05. Tolryggen MODERAT (Torsken) 53

Ti på Topp er tilrettelagt i samråd med smittevernmyndighetene i Senja kommune. Dette innebærer blant annet at turkassene med besøksbøker og skrivesaker er erstattet med et skilt, med turmålskoden godt synlig. 

Hold minst 1 meter avstand og unngå å gå i grupper på mer enn 5 personer (nevnte avstand må også holdes mellom hver enkelt i gruppen), de som tilhører samme husstand kan gå samlet.

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
01. Sildevika LETT (Torsken) 5 m 89
02. Klubban LETT (Torsken) 281 m 52
03. Hamneset LETT (Torsken) 5 m 44
04. Stonga LETT (Torsken) 13 m 59
05. Tolryggen MODERAT (Torsken) 313 m 53
06.Langdalsryggen MODERAT (Torsken) 540 m 40
07. Norddalsvatnet MODERAT (Torsken) 346 m 17
08. Midtertinden KREVENDE (Torsken) 604 m 10
09. Tetinden KREVENDE (Torsken) 541 m 26
10. Salberget KREVENDE (Torsken) 617 m 19
11. Utsikten LETT (Berg) 110 m 86
12. Flatneset LETT (Berg) 16 m 24
13. Skøyteneset LETT (Berg) 80 m 32
14. Hellandsneset LETT (Berg) 12 m 85
15. Kyle MODERAT (Berg) 473 m 15
16. Sommardalen MODERAT (Berg) 325 m 71
17. Husfjellet MODEREAT (Berg) 631 m 68
18. Kjørakeisen KREVENDE (Berg) 762 m 16
19. Svartholvatnet KREVENDE (Berg) 215 m 21
21. Leirpollfjellet LETT(Tranøy) 243 m 100
22. Gammelveten LETT (Tranøy) 455 m 75
23. Rubbestadfjellet LETT (Tranøy) 429 m 137
24. Tønnerten LETT (Tranøy) 235 m 73
25. Nattmålshauen LETT (Tranøy) 303 m 87
26. Åkollen MODERAT (Tranøy) 380 m 58
27. Skatvikfjellet MODERAT (TRANØY) 462 m 86
28. Sørtuva MODERAT (TRANØY) 438 m 51
29. Sjursviktinden KREVENDE (Tranøy) 827 m 36
30. Første Svanfjell KREVENDE (Tranøy 804 m 10
31. Gammen - LETT (Lenvik) 290 m 28
32. Gongrabben - LETT (Lenvik) 240 m 19
33. Rødbergvarden - LETT (Lenvik) 141 m 130
34. Ramfløya LETT(Lenvik) 100
35. Giskehaugen - MODERAT (Lenvik) 248 m 36
36. Steinfjellet MODERAT (Lenvik) 534 m 39
39. Keipen KREVENDE (Lenvik) 919 m 9
40. Snøfjellet - KREVENDE (Lenvik) 500 m 7
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.